top of page

İlkokul

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu anasınıfı 4 yaş ve 5 yaş sınıfları ile 1-4. sınıflarda öğrencilerine sunduğu seçkin eğitim ve öğretim programları ile öğrencilerinin akademik gelişimlerini sağlamanın yanı sıra onların sosyal, psikolojik ve bedensel gelişmelerinde de etkin bir rol üstlenerek destekleyici olmak temel amacı doğrultusunda hizmet vermektedir.  Anasınıfı ve ilkokul sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İngilizce dil öğretimi programı kullanılmaktadır. 

4 yaştan itibaren öğrencilerin merak etme, sorgulama, araştırma, sebep sonuç ilişkisi, analiz ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan etkin öğretim planlamaları etkin teknoloji kullanımı ile desteklenmekte, Bilgisayar, Matematik ve Fen Laboratuvarları, Kütüphane, Resim, Müzik, Drama Dersliklerinde uygulamalı çalışmalarla öğrencinin bilgiyi somutlaştırması ve içselleştirmesi yönünde titizlikle çalışmalar yapılmaktadır.       

bottom of page