top of page

1995 yılında ismini Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nden (KYÖD) alan ve KYÖD çatısı altında kurulan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV), günümüze dek varlığını sürdürmektedir. Vakfın esas amacı, Kocaeli'de yaşayan ancak maddi olanaklardan yoksun olan öğrencilere burs vermek, gelişimlerini desteklemek, demokratik bir eğitim anlayışının oluşmasına katkıda bulunmak ve bunları yaparken çağdaş, laik, Atatürkçü ilkelere bağlı kalmaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli tesis ve işletmeleri kurmakla yükümlü olan KYÖV, kente; ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim veren okullar kazandırır. 

Farklı dönemlerde KYÖV Yönetim Kurulu’nda yer almış kişilerle yapılan röportajlarda da dile getirildiği gibi;
“KYÖV’ün kuruluşu, KYÖD üyesi 72 kişinin bağışladığı 15 cumhuriyet altını sayesinde oldu.” (Şerif Ünan)

“Amaç, Kocaeli’deki eğitim seviyesini yükseltmekti.” (Feyzullah Yavuz Ulugün)

İlk işlerinden biri okul yapmak olan vakıf, bu amaçla ODTÜ-KYÖD Okulları’nı daha sonrada KYÖV Lisesi’ni kurdu. ODTÜ KYÖD Okulları, “Çağdaş, Atatürkçü düşünceler doğrultusunda çocuk yetiştirmeyi amaçladı.” (Ufuk Pekmertol)

“ODTÜ KYÖD Okulları’nın kuruluşundaki heyecanla ve aynı amaçla KYÖV Lisesi kuruldu.” (Cihat Uçar)

“Çağdaş, laik, Atatürkçü çocuklar yetiştiren her iki okulda da KYÖD’ün adını canlandırılıyor.” (Reşat Keçeci)

Proje Koordinatörü: Bora Erdağı
Proje Sekreterleri: İrem Korkmaz, Sevilay Sönmez, Şuheda Doğan
Araştırmacılar: İbrahim Anık, İrem Korkmaz, Mehmet Arşimet, Mustafa Ayık, Özgür Hasan Ocak, Sevilay Sönmez, Şuheda Doğan
Kameramanlar: İbrahim Anık, Mehmet Arşimet, Özgür Hasan Ocak
Post Prodüksiyon: Mehmet Arşimet, Özgür Hasan Ocak
Seslendirme: Şuheda Doğan
Senarist: Sevilay Sönmez, Şuheda Doğan

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak için YouTube kanalına abone olmakla birlikte diğer medya kanallarını da takip etmeyi unutmayın!


Web için: https://kyod.org/ 
Twitter için: https://twitter.com/kyod1947
Facebook için: https://m.facebook.com/kyod1947/ 
Instagram için: https://www.instagram.com/kyod1947/ 

bottom of page